NOVÝ

TĚPTÍN

Bydlení nové generace.

DOBRÝ DEN...

Uprostřed půvabé středočeské krajiny máme vizi bydlení nové generace. Domy pro lidi, kteří

si váží přírody. Udržitelnost pro nás není jen slovo, ale smysl celého projektu.

NA PRVNÍ POHLED...

Místo pro rodiny s dětmi. Myslíme bydlení, odkud nová generace nebude chtít utéct,

ale bude se snažit zůstat.

Místo pro život váš i vašich dětí

Skutečná ekologie

a udržitelnost spočívá především ve schopnosti přizpůsobit architekturu jejímu okolí, či už se jedná

o klima, existující zástavbu anebo historicko-kulturní kontext.

Horizont krajiny doplněný jemnou

linkou udržitelných staveb.

Grayscale Photo of Man Wearing Crew-neck T-shirt Standing While Holding Dslr Camera

myšlenka

Duchovním otcem konceptu Nový Těptín je Marián Vertal‘, výzkumník z Ústavu pozemního stavitelství Stavební fakulty Technické univerzity v Košicích.


“Ve městech ubývá prostor, které se dají zastavět, zatímco venkov v tomto smyslu nabízí více možností. Ze strany místních obyvatel se přitom stále větší zájem stáčí na to, jakým způsobem nová výstavba zapadá do stávající podoby místa,” říká

o konceptu nové výstavby budoucnosti.

KONTAKT

Email:

novyteptin@post.cz

Modern Architectural Building